Home / L'oeuvres / Les cycles thématiques / Les portraites / Портрет на Татяна Лолова

Les cycles thématiques - Les portraites

Портрет на Татяна Лолова

Портрет на Татяна Лолова

Technique
м.б.
(2001)

ДИКИРО, Портрет на Татяна Лолова, м.б., 146x114


Location Посстоянна експозиция на ДИКИРО в Стария град, Пловдив