Home / L'oeuvres / L’année de la création / 1970-1990 / Une portrait du Milena

L’année de la création - 1970-1990

Une portrait du Milena

Une portrait du Milena

Technique
пастел върху картон
Dimensions
70х60
(1989)
Виж и портрета на Таня!


Location частен дом в Париж