Home / Pour artiste / Les publications / Euroculture: The dancer and the painter

Les publications

Euroculture: The dancer and the painter

Euroculture: The dancer and the painter

01.05.2011

Балерина и живописец, Еврокултурой в диалоговом ресурсе, 2009.
Мозайките и картините на стените в Пловдив не са случайны. Те показват историята на живописеца и балерината Димитър и Русалия, двама артисти, чиятосъдба и живот са били привързани към града. Те са се оженили, когато Русалия е била на…..