Начало / За художника / Новини / Покана за изложба в София на 19 май 2013

Новини

Покана за изложба в София на 19 май 2013

Покана за изложба в София на 19 май 2013

13.05.2013

 На 19 май, денят на изкуствата в рамките на шестия международния фестивал за наследство – 17 – 23 май, в американския център на Столична библиотека – София, „Площад Сла-вейков” №4, под егидата на „Между-народна фондация за българско нас-ледство „Петър Детев”, със съдействи-ето на Министерството на културата и националния филмов център, в 17 часа ще се открие изложба на големия бъл-гарски художник Димитър Киров – ДиКиро и ще се прожектира филм пос-ветен на творчеството му.